Registrácia nového pacienta

Vážená pacientka, ponúkame Vám možnosť zisťovať cez web stránku neverejne, na svojom účte, svoje aktuálne výsledky a možnosť objednať sa na vyšetrenie. Ak máte o tieto služby záujem, kontaktujte našu ambulanciu e-mailom, aleobo oslovte po vyšetrení lekára, alebo sa rovno predregistrujte.

Po predregistrácii získate účet do pacientskej oblasti. Účet nebude automaticky aktívny. Účet bude aktívny ak súhlasíte s úhradou 4 eur ročne za služby, ktoré Vám registráciou do pacientskej oblasti www.ogama.sk ponúkame.

Základné údaje
Adresa trvalého pobytu pacienta
Kontakt
Prihlasovanie (S týmto menom sa budete prihlasovať do pacientskej oblasti)

Som pacient

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk