Zameranie ambulancie 

Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a ďalšie sledovanie gynekologických ochorení a ochorení prsníkov.

Jej poslaním je zachytiť ženské onkologické ochorenia v predrakovinovom, resp. len vo včasnom rakovinovom štádiu a vytvoriť tak šancu na úplné vyliečenie nádorového ochorenia.

MUDr. Jozef Jendrušák
odborný lekár gynekológ – pôrodník,
klinický onkológ, mamológ. 

Monika Šimková
špecializovaná sestra

Podporte nás 

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za pomoc, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním 2% z daní nadácii  SANUS.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť nášej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS  95% následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii.

Verím, že na nášmu pracovisku zostanete priaznivo naklonení aj v tomto roku. V prípade Vášho záujmu podporiť nás čítajte viac. 

Upozorňujeme

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE ! 

Vážené pacientky, 

     dňa 30.5.2024 nebudeme ordinovať pre účasť lekára na kongrese.

     Od  1.2.2024 sme zmenili ordinačné hodiny a tým aj objednávací kalendár.  Ordinovať budeme  od pondelka do štvrtka,  ale každý deň aj poobede. Rozšírili sme počet vyšetrovacích termínov o  11  oproti pôvodnému harmonogramu. 

     Prosím Vás, skontrolujte si svoje pôvodné termíny vyšetrení. Ak sa náhodou zmenili, upravte si ich. Veríme, že uvedenú zmenu uvítate. 

MUDr. Jozef Jendrušák

V Banskej Bystrici, dňa 19.5.2024.

Diagnostika a liečba
Odber vzorky na vyšetrenie onkocytologické, sexuálne prenosné. Kolposkopická expertíza, punch biopsia, elektrochirurgická liečba, kryochirurgi...
 

Kolposkopia
Kolposkopia je diagnostická metóda, pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny...
 

Onkolog. cytológia
Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice v...
 

Poisťovne
OGAMA s.r.o. má zmluvný vzťah s týmito poisťovňami: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., VšZP a.s. a UNION zdravotná poisťovňa a.s.
 
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk