Zameranie ambulancie 

Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a ďalšie sledovanie gynekologických ochorení a ochorení prsníkov.

Jej poslaním je zachytiť ženské onkologické ochorenia v predrakovinovom, resp. len vo včasnom rakovinovom štádiu a vytvoriť tak šancu na úplné vyliečenie nádorového ochorenia.

MUDr. Jozef Jendrušák
odborný lekár gynekológ – pôrodník,
klinický onkológ, mamológ. 

Monika Šimková
špecializovaná sestra

Podporte nás 

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za pomoc, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním 2% z daní nadácii  SANUS.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť nášej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS  95% následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii.

Verím, že na nášmu pracovisku zostanete priaznivo naklonení aj v tomto roku. V prípade Vášho záujmu podporiť nás čítajte viac. 

Upozorňujeme

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE ! 

Vážené pacientky,   

 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie:  

1. od 22.11.2021 vyžadujeme pri vstupe do ambulancie preukázáť sa POTVRDENÍM O ZAOČKOVANÍ,  alebo u nezaočkovaných  NEGATÍVNYM TESTOM na Covid 19, nie starším ako 72 hodín. 
2.  nebudeme vyšetrovať  dva orgánové systémy,  to znamená  vyšetríme buď LEN prsníky, alebo LEN  gynekologicky. 
 
 
V Banskej Bystici,  dňa 10.1..2022.   
MUDr. Jozef Jendrušák

 

Diagnostika a liečba
Odber vzorky na vyšetrenie onkocytologické, sexuálne prenosné. Kolposkopická expertíza, punch biopsia, elektrochirurgická liečba, kryochirurgi ...
 

Kolposkopia
Kolposkopia je diagnostická metóda, pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny ...
 

Onkolog. cytológia
Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice v ...
 

Poisťovne
OGAMA s.r.o. má zmluvný vzťah s týmito poisťovňami: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., VšZP a.s. a UNION zdravotná poisťovňa a.s.
 
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk