Zameranie ambulancie 

Ambulancia je zameraná na diagnostiku, liečbu a ďalšie sledovanie gynekologických ochorení a ochorení prsníkov.

Jej poslaním je zachytiť ženské onkologické ochorenia v predrakovinovom, resp. len vo včasnom rakovinovom štádiu a vytvoriť tak šancu na úplné vyliečenie nádorového ochorenia.

MUDr. Jozef Jendrušák
odborný lekár gynekológ – pôrodník,
klinický onkológ, mamológ. 

Monika Šimková
špecializovaná sestra

Podporte nás 

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za pomoc, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním 2% z daní nadácii  SANUS.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť nášej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS  95% následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii.

Verím, že na nášmu pracovisku zostanete priaznivo naklonení aj v tomto roku. V prípade Vášho záujmu podporiť nás čítajte viac. 

Upozorňujeme

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE ! 
Vážené pacientky,    z dôvodu čerpania riadnej dovolenky, neordinujeme v dňoch 11.11. - 20.11.2019.  V naliehavých prípadoch nás, okrem dňa  13.11.2019, bude zastupovať MUDr. Dagmar Mollitorisová, Gynekologická amb. Donum vitae s.r.o., Povstalecká cesta 30, Podlavice, Banská Bystrica, tel. 048 412 4141.  Dňa 13.11.2019 nás bude zastupovať MUDr. Mário Vodecký, Gyn. ambulancia Eskulap-Centrum s.r.o., Bernolákova 14/A, Radvaň, Banská Bystrica, tel.: 048 413 9128.   Od 12.2.2019 sme zaviedli  ELEKTRONICKÉ  OBJEDNÁVANIE.  Prosím, aby ste  už využívali tento typ objednávania a nevolali nám  pre objednanie sa na vyšetrenie.  Do elektronického objednávania sa dostanete kliknutím na posledný nápis na hornej modrej lište. Elektronické objednávanie nemá nič spoločné s registráciou na stránke a otvorením si elektronickej zdravotnej karty.  Toto je úplne iná problematika, ktorá súvisí s tým, že  od  4.3.2019  neposkytujeme výsledky vyšetrerní telefonicky - viac čítajte v sekcii  "Som pacient" "Informácia o výsledku vyšetrenia". MUDr. Jozef Jendrušák  

Diagnostika a liečba
Odber vzorky na vyšetrenie onkocytologické, sexuálne prenosné. Kolposkopická expertíza, punch biopsia, elektrochirurgická liečba, kryochirurgi ...
 

Kolposkopia
Kolposkopia je diagnostická metóda, pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny ...
 

Onkolog. cytológia
Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice v ...
 

Poisťovne
OGAMA s.r.o. má zmluvný vzťah s týmito poisťovňami: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., VšZP a.s. a UNION zdravotná poisťovňa a.s.
 
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk