Vandal 5.6.2022 

Vandal v nedeľu 5.6.2022 vyraboval poštové schránky v 3 blokoch výškových budov, v jednej z nich je aj naša ambulancia.  My sme tam samozrejme mali množstvo výsledkov vyšetrení, keďže v tom čase som už bol na dovolenke. Mnohé z nich sú pravdepodobne definitívne stratené, ale my zatiaľ nevieme ktoré.

Ak ste nám v tom čase poslali poštou Poukážku 2% z daní, pošlite ju ešte raz, najlepšie e-mailom

Prosím, aby ste nám e-mailom nahlásili, ak si očakávaný výsledok nenájdete v e-karte WEZKA do 17.6.2022.

Podporte nás 

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za pomoc, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním 2% z daní nadácii  SANUS.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť nášej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS  95% následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii.

Verím, že na nášmu pracovisku zostanete priaznivo naklonení aj v tomto roku. V prípade Vášho záujmu podporiť nás čítajte viac. 

Upozorňujeme

Diagnostika a liečba
Odber vzorky na vyšetrenie onkocytologické, sexuálne prenosné. Kolposkopická expertíza, punch biopsia, elektrochirurgická liečba, kryochirurgi...
 

Kolposkopia
Kolposkopia je diagnostická metóda, pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny...
 

Onkolog. cytológia
Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice v...
 

Poisťovne
OGAMA s.r.o. má zmluvný vzťah s týmito poisťovňami: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., VšZP a.s. a UNION zdravotná poisťovňa a.s.
 
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk