Postup o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane, zamestananci

Upozornenie: 

Podiel 2% a 3% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

Na tejto stránke si môžete stiahnuť  predvyplnené  editovateľné  tlačivá  (majú modrú farbu)  na poukázanie 2% dane  pre nadáciu SANUS.  Nedajú sa editovar priamo na web stránke, musíte si ich najprv stiahnuť - čítajte nižšie. 

 • Fyzické osoby,  ZAMESTNANCI, ktorým zamestnávateľ urobil  ročné zúčtovanie daní
  •  čo najskôr požiadajú zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
  • potom požiadajú zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  (ďalej len Potvrdenie)
  • nižšie uvedené tlačivá nie sú editovateľné priamo na webovej stránke. Musíte si ich najprv prázdne stiahnuť  - viď obrázok
  • Potom v záložke "Stiahnuté dokumenty" ich vyhľadať,  vyplniť a vytlačiť. Väčšina zamestnávateľov má však vlastný účtovnícky softvér a vie Vám toto tlačivo poskytnúť kompletne vyplené. 
  • vyplnia "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ Identifikačné údaje o prijímateľovi - nadácii SANUS - nie je potrebné vypisovať, už sú vyplnené. Nové tlačivo pre rok 2023 neobsahuje adresu sídla nadácie.
  • do 30. apríla 2024 pošlú / doručia vyplnené „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za predchádajúci rok a „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti daňovému úradu podľa miesta trvalého bydliska.
 • Lekárovi odošlú  POUKÁŽKU  -  informáciu pre lekára a nadáciu o tom, že im boli poskytnutné finančné prostriedky.  V Poukážke vyplňte:
  • Sumu 2% zaplatenej dane podľa vyhlásenia
  • Daňový úrad, na ktorý posielate tlačivá (podľa vášho trvalého bydliska).                
  • Meno darcu, t. j. Vaše  meno, alebo meno darcu, ktorý daruje 2% vo Vašom mene
  • POUKÁŽKU doneste osobne do ambulancie,  odošlite poštou alebo e-mailom tak, aby bola doručená  najneskoršie do  31.10.2024!

 

Podporte nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk