Postup o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane, zamestananci

Prevencia 2018

 • Poukážte 2% zo svojich daní SANUS, nadácií preventívnej medicíny.
 • Otvorte si dvere modernej starostlivosti o svoje zdravie.
 • Na tejto stránke si môžete stiahnuť už predvyplnené potrebné tlačivá na poukázanie 2% dane zo svojich daní nadácii SANUS, ktorá materiálne a finančne podporuje v rámci preventívnych programov aj vášho lekára.

Zamestnanci potrebujú pre daňový úrad vyplniť dve tlačivá:

 1. VYHLÁSENIE ...
 2. POTVRDENIE ...

Tu si môžete stiahnuť potrebné TLAČIVÁ:

 • VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 • POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 • POUKÁŽKU -  informáciu pre lekára a nadáciu o tom, že im boli poskytnutné finančné prostriedky
 1. Požiadajte vašu mzdovú učtáreň o vyplnenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane.
 2. Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, v ktorom uvediete
  • vaše priezvisko, meno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu
  • zaplatenú daň (podľa riadku 01 Potvrdenia) a sumu zaplateného 2 alebo 3% podielu dane, minimálne 3,32 EUR
  • identifikačné údaje o prijímateľovi - nadácii SANUS - nemusíte ich vypisovať, už sú vyplnené
   • IČO: 31818587
   • Právna forma: nadácia
   • Obchodné meno (názov): SANUS nadácia preventívnej medicíny
   • Ulica: Závadská
   • Číslo: 20
   • PSČ: 831 06
   • Obec: Bratislava
 3. Vyplňte v POUKÁŽKE:
  • Sumu 2% zaplatenej dane podľa vyhlásenia
  • Daňový úrad, na ktorý posielate tlačivá (podľa vášho trvalého bydliska).                
  • POUKÁŽKU osobne, poštou alebo e-mailom  doručte vášmu lekárovi  najneskorišie do 28.8.2018.
 4. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane Vyhlásenie do 30. apríla 2018.

Podporte nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk