HPV infekcia a rakovina krčka maternice

Čo je to ranka na krčku maternice a ako jej čeliť?

Rakovina krčka maternice je v skutočnosti  výsledok infekčného ochorenia. Toto ochorenie sa považuje za sexuálne prenosné, pretože najčastejšie sa šíri sexuálnym stykom.

Poznáme asi 140 typov humánnych (ľudských)  papiloma vírusov (HPV). Z praktických dôvodov ich rozdeľujeme na vysoko rizikové a nízko rizikové typy.

Nízko rizikové typy HPV, hlavne typ 6 a 11,  spôsobujú kožné ochorenie nazývané špicaté kondylómy, condylomata acuminata, genitálne bradavice. K ich prenosu nie je potrebný ani dokonaný sexuálny styk, stačí len kontakt kože o kožu.  Nie je to ochorenia, ktoré by človeka dokázalo usmrtiť ako rakovina, ale dokáže neskutočne strpčiť život. V mnohých prípadoch dokáže na dlhé obdobie (aj roky) postihnutú osobu vyradiť z normálneho sexuálneho života a narušiť, alebo aj úplne zničiť partnerské vzťahy.

Vysoko rizikové typy HPV (High Risk HPV,  HR HPV)  dokážu svojim biologickým efektom spôsobiť rakovinu krčka maternice.  Ako už bolo spomenuté, rakovina krčka maternice je v skutočnosti  výsledok infekčného ochorenia. Vývoj ochorenia od zdravého organizmu až do rakoviny trvá určitý čas, priemerne niekoľko rokov.  V literatúre sa uvádza rozpätie  od 1 do 11 rokov. Počas tohto obdobia vieme u pacientky diagnostikovať predrakovinové (prekancerózne) štádiá.  K odhaleniu predrakovinových štádií slúži onkologická cytológia.  

Ako sa dá zistiť, či mám ranku na krčku maternice?
SEKUNDÁRNA PREVENCIA  = preventívne gynekologické prehliadky

Na to, aby sme pacientke mohli zistiť počínajúce onkologické ochorenie, je nevyhnutné, aby sa na preventívne gynekologické vyšetrenie dostavila. Ak ho odignoruje, nemáme šancu je pomôcť. To je v súčasnosti aj hlavná príčina, prečo nám počet rakovín krčka maternice neklesá. 

 

Ako postupovať, ak už mám zistený zlý cytologický výsledok a je podozrenie na prekancerózu krčka maternice?                          LIEČBA PREKANCERÓZNYCH STAVOV

Ak sa už raz dopracujete k poznaniu, že ste infikovaná vysoko rizikovým typom HPV, ktorý Vám už sôsobil zhoršené onko cytologické výsledky a možné predrakovinové poškodenie krčka materncie, seriózne pristúpne k riešeniu tohoto problému. V tejto fáze stále máte šancu na plné uzdravenie a to dokonca aj bez chirurgického zásahu. Čo je potrebné urobiť? 

1. navštívte odbornú ambulanciu kde sa vykonáva EXPERTNÉ  KOLPOKOPICKÉ  VYŠETRENIE. Je potrebné presne stanoviť stupeň závažnosti postihnutia a na tomto základe vypracovať ďalší postup. 

2. v prípade, že je dokázaný predrakovinový stav, ale ešte nie lokalizovaná forma rakoviny (carcinoma in situ, CIN 3) a obzvlášť ak máte ešte záujem o dalšiu graviditu, je možné takýto nález určitú dobu pozorne sledovať bez operačného výkonu (LLETZ, konizácia nožom). V tejto fáze sledovania sa odporúča lokálna aplikácia DEFLAGYN gélu alebo PAPILOCARE gélu priamo na krčok maternice. Tento preparát v klinických skúškach dokázal zvrátiť určité cytologické nálezy do normálneho stavu. Pacientka si ho veľmi jednoducho a pohodlne apikuje sama v domácom prostredí. Po trojmesačnej   resp. šesťmesačnej  liečbe (podľa použitého prípravku) nasleduje klinická kontrola s odberom LBC cytológie a EXPERTNÝM KOLPOSKOPICKÝM  VYŠETRENÍM

V žiadnom prípade nález zlej cytológie nezľahčujte. To, čo sa už nikdy nedá vrátiť späť je ČAS. Premrhaním optimálneho času na liečbu sa nález mení KVALITATÍVNE. Z nálezu, ktorý by sa dal elegantne vyriešiť,  môže sa stať neriešiteľný problém. Po prekročení určitého BODU ZLOMU už pacientku môžeme len liečiť , až do jej smrti, ale už ju nikdy nevyliečime. 

Diagnostika a
HPV INF.

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk