Čo je to kolposkopia?

Kolposkopia je diagnostická metóda (na rozdiel od onkologickej cytológie, ktorá je skríningovou metódou), pomocou ktorej sa optickým prístrojom, kolposkopom, dôkladne prezrie krčok maternice a hľadajú sa na ňom zmeny svedčiace pre predrakovinový, alebo v horšom prípade už rakovinový proces.

KOLPOSKOPIA sa v princípe rozlišuje na základnú a expertnú kolposkopiu/ kolposkopickú expertrízu. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, kto dané vyšetrenie realizuje a s akým kvalitným prístrojom pracuje. Kolposkopickú expertízu by mal vykonať skúsený lekár, špecialista, s dlhoročnou praxou, ktorý vie exaktne posúdiť závažnosť daného nálezu. Bremeno zodpovednosti tohto vyšetrenia spočíva v tom, že stanoviť nesprávnu diagnózu nie je až taký veľký problém. Ak je výsledkom zlej diagnózy podcenenie nálezu na krčku meternice, pacientka so závažným nálezom uniká liečbe na rôzne dlhú dobu, bežne aj na viac ako rok. Opakom je situácia, kedy sa stanoví príliš prísna diagnóza a pacientka, častokrát mladá, bezdetná žena, je zbytočne operovaná.

Možným následkom takéhoto operačného výkonu sú potraty a predčasné pôrody výrazne nezrelých plodov s trvalými zdravotnými dôsledkami.

Jedným z účinných spôsobov ako sa vyhnúť tomuto omylu, je realizácia punch biopsie krčka pod kolposkopickou kontrolou.

Vtedy sa z miest na krčku maternice, ktoré majú podozrivý vzhľad, odoberie špeciálnym inštrumentom – bioptickými kliešťami – malá vzorka tkaniva, zvyčajne z viacerých ložísk. Vzhadom k tomu, že sa jedná o invazívne vyšetrenie, pacientka musí pred jeho realizáciou podpísať informovaný súhlas. Je veľmi vhodné, aby o princípe a charaktere tohto vyšetrenia bola poučená ešte pred odoslaním do odbornej ambulancie.  My vyššie uvedenú podstatu biopsie krčka materncie vysvetlíme pacientke pri podpise informovaného súhlasu pred expertným kolposkopickým vyšetrením. Ale potom už  pacienka musí mať jasno, či si biopsiu chce, alebo nechce dať urobiť. Zamýšľať sa nad tým tesne pred jej realizáciou ležiac na gynekologickom vyšetrovacom stole je veľmi neskoro.   Ak pacientka s udelením súhlasu váha, nepresviedčame ju, aby to urobila a  výkon biopsie nezrealizujeme.  Z dlhoročnej skúsenosti však môžeme ubezpečiť, že výkon punch biopsie je veľmi dobre tolerovaný, prakticky nebolestivý a nevyžaduje  lokálnu anestéziu. Vzorky sú následne odoslané do patologického laboratória na histologické vyšetrenie a podľa jeho výsledku sa pacientke odporučí ďalší postup. Tým môže byť len sledovanie, alebo operačné doriešenie – tzv. konizácia, resp. LLETZ.

 

 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk