List pacientkam, čítajte pozorne!

Práca lekára je špecifická. Obzvlášť to platí pre onkologickú problematiku. Nedá sa robiť aj rýchlo, aj dobre. Riziko pochybenia sa tým zvyšuje. Vyšetrenie musí byť precízne, detailné a to si vyžaduje ČAS.

ČAS SÚ PENIAZE

Nové pacientky vyžadujú dlhší čas vyšetrenia, ako pacientky dlhodobo sledované. Zákonom stanovená doba na vyšetrenie jedného orgánového systému je 20 minút.  Ak ste k nám odoslaná na kolposkopickú expertízu resp. expertné kolposkopické vyšetrenie, prečítajte si prosím dôkladne informáciu o tomto vyšetreni na našej stránke. 

Mnoho pacientok je v našej ambulancii sledovaných tak kvôli prsníkom, ako aj kvôli gynekologickým problémom (ranka na krčku maternice, myómy...).

Vykonať dve vyšetrenia jednej pacientke – prsníkové aj gynekologické – k tomu sonografické vyšetrenie (častokrát aj gynekoloickoé aj prsníkové), riadne jej vysvetliť zdravotný stav, obzvlášť ak je potrebné odoslať ju na operačný výkon a detailne zapísať nález z dôvodov revíznych činností zdravotných poisťovní a z možných dôvodov forenzných, je z praktického hľadiska za 20 minút nemožné.

Ešte sme nemali pacientku, ktorá by sa sťažovala, že bola vyšetrovaná dlho. Sú len pacientky, ktoré sa sťažujú, že musia dlho čakať. Snažili sme sa nájsť spôsob, ako čakanie minimalizovať. Z pôvodného náhodného príchodu k lekárovi, kedy nikto netušil kedy asi príde na rad, sme zaviedli objednávanie každých 20 minút. Aj to má svoje nedostatky, ako je to uvedené vyššie. Preto sme sa snažili zaviesť individuálny prístup k objednávaniu. Pacientkam, ktorým malo byť realizované vyšetrenie dvoch orgánových systémov, t.j. prsníkov aj gynekologické vyšetrenie pri jednej návšteve, sme rezervovali 30 minút času. Bohužiaľ, častokrát sa nám stáva, že pacientky sa neobťažujú oznámiť nám, že na vyšetrenie neprídu. Tým nám dochádza k priamej finančnej strate, lebo odborné ambulancie sú platené od zrealizovaných výkonov ( t.j. počtu vyšetrených pacientok) a nie podľa počtu kapitovaných (zaregistrovaných) pacientok, ako je to u lekárov prvého kontaktu (tzv. obvodných). Sedíme potom v prázdnej ambulancii, ale objednávací kalendár máme plný. Seriózne záujemkyne o vyšetrenie musia ale dlhodobo čakať na vyšetrenie. 

PREDNOSTNÉ TERMÍNY NA VYŠETRENIE  boli z dôvodu zmeny zákona zrušené. 

 

Dovoľujeme si pacientky požiadať o dodržovanie zásad zdravotníckej etikety pri návšteve nášho pracoviska. 

V prípade, že sa nemôžete z akýchkoľvek dôvododov  dostaviť na plánované vyšetrenie, láskavo Vás žiadame, aby ste sa z termínu  odhlásili  najneskôr 48 hodín pred vyšetrením.  V prípade že tak neurobíte, budeme postupovať nasledovne:

  1. dvakrát budete na túto skutočnosť slovne upozornená pri najbližšej nášteve
  2. ak  bez ospravedlnenia neprídete na vyšetrenie trikrát,  ukončíme Vašu starostlivosť v našej ambulancii z titulu nedodržiavania liečebného režimu

V prípade, že z objektívnych dôvodov nebudeme v dohodnutých termínoch ordinovať, pacientka bude rovnakým spôsobom a              v rovnakom časovom predstihu o tejto skutočnosti informovaná telefonicky, alebo formou sms, alebo e-mailovou správou. Bude jej ponúknutý nový termín. Preto vo vlastnom záujme aktualizujte svoje adresy a telefónne kontakty!

Dovoľujeme si dôrazne upozorniť na nasledujúce skutočnosti:

1.  v našej ambulancii je zavedený objednávací systém. Napriek našej snahe však z objektívnych dôvodov nie je možné vždy tieto termíny dodržať.

Nikto nemá NÁROK byť vyšetrený v termíne, na ktorý bol objednaný, pretože tento termín je len ORIENTAČNÝ.

V prípade že meškáme, pacientky sú pozývané na vyšetrenie V PORADÍ, AKO SÚ OBJEDNANÉ, NIE V PORADÍ,  V AKOM DO AMBULANCIE PRIŠLI.

2.  Naša ambulancia je špecializovaná ambulancia a pacientky sledované v našej ambulancii majú svojho gyneklóga prvého kontaktu (obvodného), ktorý v prípade potreby rieši ich akútne neonkologické problémy - napr. vaginálny výtok, poruchu menštruačného cyklu, antikoncepciu a podobne. V prípade, že by pacientky v tejto situácii predsa len chceli dať prednosť ošetreniu v našej ambulancii, musia nám to oznámiť a na termíne vyšetrenia a ošetrenia sa dohodneme.

3.  Z dôvodu obojstrannej spokojnosti a hladkého priebehu Vášho vyšetrenia, rešpektujte prosím

POKYNY PRE PACIENTKY PRED VYŠETRENÍM.

Rozpis termínov vyšetrení:

DOOBEDŇAJŠIE TERMÍNY: TERMÍNY V STREDU,  PÁRNY TÝŽDEŇ:
7.00 - 7.30 30 min. 13.00 - 13.20 20 min.
7.30 - 7.50 20 min.  13.20 - 13.40 20 min.
7.50 - 8.10 20 min. 13.40 - 14.10 30 min.
8.10 - 8.30 20 min. 14.10 - 14.30 20 min.
8.30 - 8.50 20 min. 14.30 - 14.50 20 min.
8.50 - 9.10 20 min. 14.50 - 15.10 20 min.
9.10 - 9.40 30 min. 15.10 - 15.30 20 min. 
9.40 - 10.00 20 min. 15.30 - 16.00 30 min.
10.00 - 10.30 30 min. 16.00 - 16.30 30 min.
10.30 - 11.00 30 min. 16.30 - 17.00 30 min.
11.00 - 11.30 30 min. 17.00 - 17.30 30 min.
11.30 - 12.00 30 min. 17.30 - 18.00 30 min.
12.00 - 12.30 30 min. 18.00 - 18.30 30 min.
        18.30 - 19.00 30 min.
13.00 - 13.30 obed. prestávka        

 

 

 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk