Výpis z cenníka ambulancie

CENNÍK  najčastejších   VÝKONOV  v rámci konziliárneho vyšetrenia za:

- výkony a služby nehradené / nezazmluvnené zdravotnými poisťovňami

- špeciálny zdravotný materiál nehradený zdravotnými poisťovňami

 - vyšetrenie na žiadosť pacientky =  porušenie periodicity výkonov z pohľadu zdravotnej poisťovne

 

názov  výkonu                                                                                                                   cena

cytologické vyšetrenie  LBC  (tekutá cytolóia) € 25,00
KOLPOSKOPICKÁ  EXPERTÍZA   € 39,00
PUNCH BIOPSIA krčka maternice € 49,00
   
výplach pošvy dezinf. roztokom v rámci gyn. vyš. € 8,00
výplach pošvy dezinf. roztokom ako samostatné vyš. € 20,00
VYŠ. PRSNÍKOV MIMO TERMÍNU  PREVENT. PREHLIADKY € 32,00
konzultácia na žiadosť pac., za každých začatých 20 min.  € 25,00
sonografické výkony
sono TVS  € 35,00
sono prsníkov € 35,00
administratívne výkony:
webová elektronická zdravotná karta    (WEZKA) € 4,00
poštovné - odoslanie Rp alebo výsledku 1. triedou € 2,00
vyžiadaná, resp. podrobná lekárska správa - napr. pre komerčnú poisťovňu € 50,00
ambulantné chirurgické výkony:
LEEP BIOPSIA krčka maternice € 140,00
LLETZ odstránenie prekancerózy krčka maternice € 240,00
LEEP odstránenie bradavíc € 150,00
KRYO odstránenie bradavíc € 35,00
duktografia  € 50,00
biopsia prsníka pod sonografickou kontrolou
FNAC prsníka (tenkoihlová aspiračná cytol. pod SONO kontrolou) € 45,00


Platnosť cenníka od 2.9.2022.

Kompletný cenník visí v čakárni na stene. 

Cenník výkonov predstavuje OBCHODNÉ  PODMIENKY našej amblancie.

Pacientka ešte pred vyšetrením musí podpísať súhlas s obchodnými podmienkami.   

V pripade nejasností sa preto o výške úhrady informujte  u lekára ešte pred vyšetrením!

 

 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk