Poukážka – informácia pre nadáciu a obdarovaného lekára

ODOSLAŤ DO AMB. DO 31.10.2024 !!!

osobne, poštou alebo e-mailom (kliknite na adresu): lekar@ogama.sk

 

Názov spoločnosti:   OGAMA s.r.o. , Kyjevské nám. 9, 974 04 Banská Bystrica 

Lekár: MUDr. Jozef Jendrušák 

IČO:  36702544,      DIČ:   2022279072,       ID  90000 175

Suma 2% podielu z dane z príjmu  v €              ................... ?  ...............

Daňový úrad, kde sa podalo daňové priznanie  ................. ? .................

meno darcu: ...Anna Príkladná,   alebo ...  Peter Novák  pre  Annu Príkladnú.............

 "POUKÁŽKA  A4"  -  formulár s 5 záznamami na stiahnutie, ako príloha e-mailu

 

Podporte nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk