LLETZ konizácia

Čo je to LLETZ?

Je to anglický akronym  The Large Loop Excision of the Trasformation Zone.

Voľný  slovenský preklad znamená odstránenie (vyrezanie)  predrakovinovo poškodenej časti krčka maternice elektrochirurgickou metódou.  Používa  sa na to  špeciálny prístroj tzv.  vysokoferkvenčný generátor,  ktorý vyrába špeciálne prúdy,  schopné  veľmi šetrne rezať biologické tkanivo. Charakteristiku  prúdu je možné si presne  v prístroji nastaviť.  Samotný výkon sa realizuje elektrochirurgickou  drôtenou slučkou, uchytenou do rúčky a spojenou káblom s vysokoferkvenčným generátorom. Veľkosť  a tvar slučky si operatér vyberie podľa veľkosti tzv. ranky na krčku maternice.  Účelom je odstránenie celej ranky tak, aby línia rezu bola vedená v zdravom tkanive okolo samotnej ranky.

 Chirurgický výkon LLETZ sa môže urobiť buď ako ambulantný výkon v lokálnej anestézii,  alebo je pacientka prijatá na hospitalizáciu do zdravotníckeho zariadenia a výkon je zrealizovaný v celkovej anestézii.

Ak sa práve chystáte absolvovať LLETZ na našom pracovisku,  prečítajte si prosím pozorne POUČENIE  PRED VÝKOM   a  POUČENIE PO VÝKONE.

Do pozornosti Vám dávame aj informáciu od jednotlivých zdravotných poisťovní  o možnosti poskytnutia príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného odborného lekára.

Jednotlivé zdravotné poisťovne o príspevku informujú  nasledovne: 

Dôvera – informácia  TU,  žiadosť TU,

VšZP     – informácia  TU,  žiadosť TU 

Union   – informácia  TU,  žiadosť TU .   

Z pohľadu úhrady LLETZ konizácie je naše pracovisko nezmluvným partnerom zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne však platia lôžkovým zariadeniam niekoľkonásobne vyššie ceny, ako je cena uvedená v našom cenníku.  Za pokus to teda stojí. Žiadosť musí byť podaná a schválená  PRED výkonom  (v Dôvere  10 dní pred výkonom). 

Vypíšte svoju časť žiadosti a odošlite ju v prílohe e-mailu do našej ambulancie. My doplníme lekársku časť a odošleme Vám žiadosť e-mailom späť.  Ak chcete zaslať originálny papierový dokument žiadosti, pošlite nám v obálke ofrankovanú (oznámkovanú) obálku s Vašim menom a adresou, my do nej vložíme vyplnenú žiadosť a obratom ju odošleme späť. 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk