Čo je to onkologická cytológia?

Čo je to cytologické vyšetrenie?

Cytologické vyšetrenie je vo všeobecnosti metóda, pri ktorej sa z krčka maternice pomocou špeciálnych odberových kefiek odoberá z krčka maternice vrstva povrchových buniek (tzv. ster, alebo vzorka), ktoré sa následne v laboratóriu ofarbia a vyhodnotia. Ster sa na krčku maternice odoberá z dvoch miest: z vonkajšej časti krčka maternice – ektocervixu a z vnútornej časti krčka (kanála hrdla) – endocervixu. Je to preto, lebo v uvedených častiach krčka maternice sa nachádzajú rôzne typy výstelky – epitelu. Na povrchu krčka maternice je krycí, dlaždicobunkový epitel,  v kanáliku hrdla maternice je žľazový, cylindrický epitel. Každý z epitelov môže podliehať onkologickým zmenám samostatne. Môže sa stať, že na povrchu krčka je nález v poriadku, ale o 5 mm hlbšie, v kanáliku hrdla maternice je už pokročilý predrakovinový, alebo dokonca rakovinový proces. Úlohou onkologickej cytológie je zachytiť počínajúce rakovinové zmeny na krčku maternice u inak zdravých žien v rámci preventívej gynekologickej prehliadky.  Zákernosť rakoviny spočíva hlavne v tom, že závažné chorobné zmeny na krčku maternice môžu byť dlhú dobu, aj niekoľko rokov, bezpríznakové.

Aké sú metódy cytologického vyšetrenia?

  1. Pri klasickom, resp. konvenčnom cytologickom vyšetrení sa bunky získané sterom z krčka maternice natierajú priamo na cytologické sklíčko.
  2. Liquid Based Cytology (LBC), alebo cytológia na tekutom základe, je nový typ cytologického vyšetrenia, ktoré je realizované na Slovensku od začiatku augusta roku 2010. Naša ambulancia bola jednou z troch, ktoré ako prvé na Slovensku zaviedli do praxe toto moderné cytologické vyšetrenie.

Pri LBC sa bunky zachytené na štetôčke vyperú v malej plastovej nádobke s fixačným roztokom. Vzniknutá suspenzia buniek sa spracuje pomocou špeciálneho automatu a až následne sa uloží na cytologické sklíčko.

V čom spočíva rozdiel jednotlivých metód cytologického vyšetrenia?

  1. Pri konvenčnej cytológii na to, aby sa na skle zachytil dostatočný počet buniek, je potrebné štetôčku opakovane natierať na sklo. Nevýhodou tohto postupu je skutočnosť, že opakovaným natieraním vznikajú vo vzorke vrstvy na seba uložených a navzájom sa prekrývajúcich buniek, často s prímesou krvi a hlienu. Tieto vzorky sa podstatne ťažie hodnotia a niektoré sa ani vyhodnotiť nedajú a vyžadujú opakované gynekologické vyšetrenie s odberom novej vzorky. Okrem toho pomerne veľká časť buniek sa zo štetôčky na sklíčko vôbec nedostane a uniká tak vyšetreniu – až 70%!
  2. Pri LBC sú bunky uložené v roztoku očistené od krvi, hlienu a iných prímesí a uložené automatom na sklíčko v jednej vrstve. Preto je preparát prehľadný, ľahko čitateľný a ďaleko presnejšie sa dá vyhodnotiť. Záchytnosť poškodených buniek je 2 až 4 násobne vyššia ako pri konvenčnom vyšetrení.


Aké sú ĎALŠIE výhody LBC oproti konvenčnému cytologickému vyšetreniu?

  1. V bodoch č. 1 a 2 je popísaný rozdiel vo VZHĽADE buniek vo vzorke. To, čo je však pre novú metódu významné a pre pacientku veľmi prínosné, je možnosť vyšetriť BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI buniek vo vzorke. V prípade podozrenia na predrakovinový stav je totiž možné bunky ofarbiť špeciálnym IMUNOCYTOCHEMICKÝM farbením, ktoré priamo vo vzorke označí poškodené bunky, presnejšie určí charakter zmien a stanoví diagnózu a prognózu.
  2. Zo vzorky LBC je možné okrem cytologického vyšetrenia stanoviť aj iné súbežné závažné nálezy, ako je napr. infekcia HPV (Human Papilloma Virus), Herpes vírusom a inými patologickými mikroorganizmami.
  3. Vzorka LBC sa dá opakovane použiť na vyšetrenie, pretože jej obsah je možné skladovať až 6 mesiacov.

V USA sa až 90% cytologických vyšetrení realizuje metódou LBC a vo vyspelých západných krajinách ako Veľká Británia, Švajčiarsko a Nemecko tento typ vyšetrenia predstavuje zlatý štandard.

Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším nádorovým ochorením žien do 50 roku veku. Na Slovensku každoročne ochorie na rakovinu krčka maternice asi 600 žien a asi 220 žien tomuto ochoreniu každoročne aj podľahne.

V našich podmienkach zdravotné poisťovne VšZP a Dôvera hradia len konvenčné cytologické vyšetrenie.  ZP  Union  LBC uhrádza jedenkrát ročne.  Pri novej metóde LBC vzhľadom na nutnosť špeciálneho odberového materiálu, odberovej nádobky, transportu a technickú náročnosť spracovania vzorky sa pacientka zatiaľ musí podieľať na tomto vyšetrení sumou 25 €. Napriek tomu to však možno považovať za veľmi dobre investované peniaze. Drvivá väčšina populácie našich žien túto sumu minie na omnoho menej dôležité účely, ako je ochrana zdravia pred zhubným ochorením. Veď niet väčšej devízy v živote človeka, ako je dobré zdravie. Lebo ak nemáte zdravie, nemáte ani peniaze.

Využite aj Vy možnosť zaradiť sa do skupiny pacientok , ktorým sa ponúka špičková starostlivosť formou moderného precízneho cytologického vyšetrenia.

Upozorňujeme pacientky, že ako konzilizárne pracovisko: 

- realizujeme konziliárne expertné kolposkopické vyšetrenie / kolposkopickú expertízu aj bez odberu LBC cytológie,  pretože pacientky už prídu na vyšetrenie s cytogickým výsledom, resp. výsledkami z minulosti,

- ale nerealizujeme LEN ober cytológie bez kolposkopickoho vyšetrenia na žiadosť pacientky.

Odber cytológie tvori spolu s kolposkopickým vyšetrením neoddeliteľnú funkčnú jednotku klinického vyšetrenia prekancerózy krčka maternice.  

 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk