Informácia o výsledku vyšetrenia - ZMENA!!!

Vážené klientky našej ambulancie,

    nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ako aj nariadením Zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov sa zásadným spôsobom menia podmienky na poskytovanie výsledkov lekárskych vyšetrení. Nie je ich ďalej možné poskytovať telefonicky alebo e-mailom. Porušenie vyššie uvedených právnych noriem sa trestá vysokými pokutami, obzvlášť ak sa jedná o právnickú osobu, čo je náš prípad.

  Z tohto dôvodu sa spoločnosť OGAMA s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. č. 9, 974 04 Banská Bystrica, IČO 36702544, rozhodla ukončiť informovanie pacientok o výsledkoch ich vyšetrení telefonickou cestou.

Výsledky vyšetrení budú poskytované jedine nižšie uvedenými spôsobmi:

  1. pacientka sa osobne dostaví do ambulancie, bude informovaná o výsledku vyšetrenia a potvrdí to svojim podpisom v zdravotnej dokumentácii.  Čas na to vyčlenený je od 14:30 do 15:15 hod.  
  2. pacientka zašle do ambulancie list, v ktorom bude vložená ofrankovaná obálka s jej menom a adresou. Do nej bude vložená písomná informácia o výsledku vyšetrenia a odoslaná na uvedenú adresu.
  3. pacientka sa zaregistruje na webovej stránke www.ogama.sk, v časti „Som pacient“ a vytvorí si tak bezpečnú Webovú Elektronickú Zdravotnú Kartu (WEZKA). Tento systém je v našej ambulancii zavedený už niekoľko rokov a v súčasnosti je v ňom zaregistrovaných  viac ako 3 300 pacientok.  Do elektronickej zdravotnej karty sa dostane jedine systémom overená užívateľka po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.  Výsledky do WEZKA zasielame každý deň. Registrované pacientky ich preto majú v ten istý deň, ako ich dostaneme my z laboratórií. V elektronickej karte je okrem  samotného výsledku vždy aj KOMENTÁR k výsledku - "ľudskou rečou" vysvetlené, čo pre pre pacientku výsledok znamená a čo má robiť.  Pacientka je o novom výsledku informovaná sms správou. Súčasťou sms správy je link na našu webovú stránku. Ak má pacientka internet v mobile, kliknutím na link sa presunie na našu webovú stránku. Tu si po  zadaní prihlasovacieho mena a hesla môže pozrieť výsledky priamo v mobile. Ak internet v mobile nemá, môže si pozrieť výsledky doma v počítači.   Táto služba je spoplatnená a stojí 4 EUR ročne. Je možné ju uhradiť priamo v ambulancii, alebo cez internet banking. Je to len o 2 EUR na rok  viac, ako by ste zaplatili za zasielanie ofrankovanej obálky cez Slovenskú poštu, odhliadnuc od nepohodlia s vypisovaním obálky, zháňaním známok a chodením na poštu. Pôvodná cena tejto služby bola 6 EUR. So stúpajúcim počtom užívateliek sa jej cena  bude naďalej znižovať a plánujeme ju ustáliť na 2 eurá ročne. To by pri vyššom počte užívateliek dokázalo pokryť jej prevádzkové náklady a vyrovnať cenu za zaslanie dvoch výsledkov vyšetrení za rok cez Slovenskú poštu. Záleží od počtu registrovaných pacientok, kedy sa tak stane. 

   Vážené pacientky,  uvedená zmena v zaužívaných pravidlách nie je náš výmysel. Reagujeme iba na zmenu objektívnych skutočností a podmienok. Snažíme sa o to, aby tento prechod bol  pre Vás čo najmenej obťažujúci. Veríme, že v konečnom dôsledku bude pre Vás dokonca výhodný a veľmi praktický.

Som pacient

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk