Rozumiete svojmu cytologickému výsledku?

CYTOLOGICKÁ KLASIFIKÁCIA, stupnica výsledkov a ich význam:

Stará klasifikácia bola pomenovaná podľa zakladateľa cytológie pána Papanicolaoua a výsledky boli ako v škole PAP I – najlepší, resp. negatívny,  PAP V – rakovina. Všetko sa však vyvíja a PAP klasifikácia prestala vyhovovať. Dnes sa používa len ako doplnková klasifikácia, z praktických dôvodov pri komunikácii s pacientkou. Ak niekomu poviete, že má PAP III, tak tomu lepšie rozumie ako keď mu poviete, že má ASC-H.

   V súčasnosti sa na vyhodnotenie  cytológie používa revidovaný systém Bethesda z roku 2001, ktorý je viac popisný a používa anglické akronymy.  

V zásade sa popisujú 2 typy buniek:

I.  dlaždicové, krycie bunky, ktoré sa nachádzajú na povrchu krčka

II.  cylindrické, žľazové bunky, ktoré sa nachádzajú vo vnútri hrdla krčka maternice

 

 

Cytologická klasifikácia DLAŽDICOVÝCH BUNIEK  a ich abnormalít:

 

NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy) – normálny nález

 

ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance),  alebo atypické bunky nejasného významu. V 6 -12% prípadov môže tento nález skrývať závažný predrakovinový stav, v 0,1-0,2% invazívnu rakovinu. V cytologickom obraze to znamená, že bunky sa už nedajú hodnotiť ako normálne, ale nie sú ani tak závažne zmenené, aby sa mali hodnotiť ako predrakovinový stav. Ide často o zápalové zmeny. Cytológia by sa mala zopakovať do 4-6 mesiacov, resp. doplniť vyšetrenie na Humánny papilloma vírus (HPV). Ak má žena pri opakovanej kontrole znovu výsledok ASC-US, alebo test na HPV pozitívny, mala by byť odoslaná na expertné kolposkopické vyšetrenie na odborné pracovisko.

 

ASC-H  (Atypical Squamous Cells- cannot exclude HSIL).  Ide o závažnejšie zmeny na bunkách ako pri ASC-US, ale stále ešte nie je podozrenie z cytologického náteru na predrakovinový stav. Aj v tomto prípade by žena mala odoslaná na expertné kolposkopické vyšetrenie krčka maternice.

 

L SIL  (Low grade Squamous Intraepithelial Lesion), poškodenie dlaždicobunkového epitelu nízkeho stupňa – v 30% prípadov sa za ním môže skrývať H SIL (High grade Squamous Inraepithelial Lesion, poškodenie dlaždicobunkového epitelu výrazného stupňa). V nátere sa nachádzajú bunky, ktoré sú podozrivé z prítomnosti predrakovinového stavu nízkeho stupňa závažnosti. Odporúča sa ďalšie vyšetrenie v odbornej onkogynekologickej ambulancii a expertné kolposkopické vyšetrenie.

 

H SIL  (High grade Squamous Intraepithelial Lesion),  poškodenie dlaždicobunkového epitelu vysokého stupňa - v 70% prípadov môže skrývať závažný predrakovinový stav, v 2-3% invazívnu rakovinu.  V nátere sa nachádzajú bunky, ktoré sú podozrivé z prítomnosti predrakovinového stavu stredného a vyského stupňa závažnosti. Odporúča sa ďalšie vyšetrenie v odbornej onkogynekologickej ambulancii a expertné kolposkopické vyšetrenie.

 

SCC (Squamous cell  carcinoma)  – v nátere sa zobrazujú typické rakovinové bunky. Odporúča sa ďalšie vyšetrenie v odbornej onkogynekologickej ambulancii a radikálna liečba (ak je ešte možná).

 

 

Cytologická klasifikácia ŽĹAZOVÝCH BUNIEK  a ich abnormalít:

 

AGC (Atypical Glandular Cells) – atypické žľazové bunky

Táto skupina sa delí na podskupiny: 

AGC NOS (Not  Otherwise Specified) – bez bližšej špecifikácie

AGC favour neoplasia – veľmi pravdepodobne rakovinové

Endocervical AIS (Endocervical adenocarcinoma in situ) - neinvazívna, lokalizovaná forma rakoviny zo žľazových buniek

Adenocarcinoma  - invazívna rakovina zo žľazových buniek

Tak isto ako v prípade abnormalít dlaždicových buniek je potrebné nález doriešiť cestou odbornej onkogynekologickej ambulancie. 

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk