Kde nás nájdete

Budova sídla ambulancie, pohľad z Kyjevského námestia (street view): 

Budova sídla ambulancie, pohľad z Moskovskej ulice (street view): 

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

E-mail:

lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk

Telefony

tel. / fax / odkazovač: 048 390 4995

OGAMA s.r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu
v Banskej Bystrici,
Oddiel: Sro,
Číslo vložky: 12327/S

IČO: 36702544,
DIČ: 20 22 27 90 72

Všímajte si navigačné tabule firmy GAMO, platia aj pre nás, sme 30 m od nich!

I. príjazd autom si pozrite na mape

II. príjazd hromadnou dopravou:

Hlavná železničná stanica aj autobusové nádražie sú tesne vedľa seba. Na hlavnej železničnej stanici sú konečné zastávky trolejbusov č. 6 a č.7. Oba spoje Vás dovedú (síce rôznymi cestami) prakticky priamo pred zdravotné stredisko. Trolejbusový spoj č.6: Železničná stanica - Wolkerova ul. (cez Fončordu) - Kyjevské nám. Trolejbusový spoj č.7: Železničná stanica - Poľná ul. (cez Radvaň) - Kyjevské nám. Trolejbusový spoj č.3: Nemocnica F.D.Roosevelta - Kremnička a späť. Trolejbusový spoj č. 9: Nemocnica F.D.Roosevelta - hypermarket TESCO a späť.

 

O nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk