NECHIRURGICKÁ liečba lézie krčka maternice

Jednou z možností ako zvrátiť nepriaznivý nález na krčku maternice je aplikácia špeciálnych  gélov.

Ide o Papilocare gel  (1. internetová lekáreň2. manuál3. účinnosť)  a  DeflaGyn gel. Oba tieto prípravky majú ambíciu vyliečiť nálezy patriace do kategórie ľahkých prekanceróznych  lézií LSIL / CIN 1  a ťažkých prekancerózinych lézií HSIL /  maximálje typu  CIN 2.  Na ťažkú predrakovinovú  léziu typu CIN 3 / lokalizovanú formu rakoviny  CIS však tieto prípravky nie sú účinné.  V prípade, že pacientka má nepriaznivý cytologický výsledok a/alebo bioptický výsledok z krčka maternice do stupňa CIN 2 a  kolposkopický nález na krčku maternice nevykazuje zmeny charakteru ťažkej dysplázie CIN 3,  je veľmi vhodné niektorý z týchto preparátov použiť.  V intervale medzi jednotlivými klinickými kontrolami sa pacientka môže preliečiť a výrazne si tak zlepšiť šance na svoje uzdravenie.  Je to ďaleko lepšie, ako nečinne sedieť a čakať, čo sa stane. Ak sa pre túto liečbu rozhodnete, dodržte odporúčanú dĺžku liečby a riadne si poznačte jej začiatok a koniec. Je to dôležitý údaj pri kontrolnom vyšetrení. 

Táto nechirurgická liečba sa veľmi často  a účelne kombinuje s vakcináciou, preparátom GARDASIL 9

Pre pacientky

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk