Sanus - nadácia preventívnej medicíny

Vážené pacientky, klientky, sponzori,

dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto cestou poďakoval za podporu nášho pracoviska, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním sumy 2% z daní na účet SANUS – nadácia  preventívnej medicíny.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť našej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS 95% vyzbieraných prostriedkov následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné, účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii. To sa spätne odrazí vo vyššom percente zachytených vážnych ochorení, v našej ambulancii teda predrakovinových stavov a včasných rakovinových ochorení prsníkov a rodidiel. Niet pochýb, že Vaše peniaze sú a aj budú veľmi dobre investované a budú prinášať trvalý úžitok.

Verím, že nám zachováte svoju priazeň aj v tomto roku.

Ak ste zamestnanec:  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane". Vyplňte "Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane ", kde už máte predvyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tlačivá doručte do 30. apríla na daňový údrad podľa Vášho miesta bydliska.  

Ak ste fyzická osoba - živnostník:  Priamo v daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane (XIII. oddiel). Uveďte meno nadácie:  SANUS nadácia preventívnej medicíny. Právna forma: nadácia.  IČO: 31818587. Sídlo: Závadská 20, 831 06 Bratislava.  Žiadne iné tlačivo nie je potrebné podávať. 

Ak ste právnická osoba: V časti IV. daňového priznania vyplňte údaje o nadácii:  SANUS nadácia preventívnej medicíny. Darovať môžete vždy aspoň 1,5% z dane. 2% z dane môžete darovať olen vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne verejnoprospešný dar (aj inej organizácii) vo výške 0,5% z dane. 

V prípade potreby si podrobné informádie o poukázaní 2% môžete pozrieť na stránke www.rozhodni.sk

Nezabudnite nám zaslať späť tlačivo „POUKÁŽKA - informácia pre nadáciu a obdarovaného lekára“, t.j. kto peniaze poslal, v akej sume, na ktorý daňový úrad a to najneskôr do 28.8.2018!

Bez tejto POUKÁŽKY (návratky) sa peniaze do našej ambulancie nedostanú !!! Obdarovaný lekár netuší, že si má od nadácie Vaše peniaze pýtať a nadácii síce peniaze od daňového úradu prídu, ale nevie komu ich má poslať.

POUKÁŽKU môžete doniesť osobne, poslať poštou, alebo veľmi jednoducho a pohodlne e-mailom. Po kliknutí na modré slovo         "e-mailom" sa Vám automaticky otvorí predvyplnená e-mailová správa s Poukážkou, pripravená na odoslanie. Ak by ste chceli odoslať viac ako len jednu Poukážku,  označte si ju, skopírujte (Ctr + C) a vložte (Ctr + V).

Získané finančné prostriedky budú použité na zvýšenie kvality zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii. Verím, že nám zachováte svoju priazeň a pre uvedenú formu pomoci sa rozhodnete v tomto i budúcom roku.

S úctou,

MUDr. Jozef Jendrušák

Podporte nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk