Sanus - nadácia preventívnej medicíny

Vážené pacientky, klientky, sponzori,

dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto cestou poďakoval za podporu nášho pracoviska, ktorú ste v minulosti preukázali zaslaním sumy 2% z daní na účet SANUS – nadácia  preventívnej medicíny.  Je to spôsob, akým môžete pomôcť našej ambulancii aj sebe. Z Vašich príspevkov nadácia SANUS 95% vyzbieraných prostriedkov následne odošle lekárovi, ktorému ste sumu poukázali. Z týchto peňazí je potom možné zakúpiť prístrojovú techniku, inštrumentárium, softvér a iné, účelovo viazané produkty na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnenie práce v ambulancii. To sa spätne odrazí vo vyššom percente zachytených vážnych ochorení, v našej ambulancii teda predrakovinových stavov a včasných rakovinových ochorení prsníkov a rodidiel. Niet pochýb, že Vaše peniaze sú a aj budú veľmi dobre investované a budú prinášať trvalý úžitok.

Verím, že nám zachováte svoju priazeň aj v tomto roku. Návod ako postupovať pri poskytnutí 2% a jednotlivé  editovateľné tlačivá (sú modré) nájdete po kliknutí na pravú stranu tejto stránky:  Postup zamestnanci....  Postup podnikatelia FO a PO. 

Nezabudnite nám zaslať späť tlačivo „POUKÁŽKA - informácia pre nadáciu a obdarovaného lekára“, t.j. kto peniaze poslal, v akej sume, na ktorý daňový úrad.   Poukážku zašlite prosím najneskôr do 31.10.2024!   Neposielajte nám vyplnené tlačivo VYHLÁSENIE, len Poukážku!

Bez tejto POUKÁŽKY (návratky) sa peniaze do našej ambulancie nedostanú !!! Obdarovaný lekár netuší, že si má od nadácie Vaše peniaze pýtať a nadácii síce peniaze od daňového úradu prídu, ale nevie komu ich má poslať.

POUKÁŽKU môžete doniesť osobne, poslať poštou, alebo veľmi jednoducho a pohodlne   e-mailom. Po kliknutí na modré slovo  "e-mailom" sa Vám automaticky otvorí predvyplnená e-mailová správa s Poukážkou, pripravená na odoslanie. Ak by ste chceli odoslať viac ako len jednu Poukážku,  označte si ju, skopírujte (Ctr + C) a vložte (Ctr + V), alebo kliknite SEM.

Získané finančné prostriedky budú použité na zvýšenie kvality zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti v našej ambulancii. Verím, že nám zachováte svoju priazeň a pre uvedenú formu pomoci sa rozhodnete v tomto i budúcom roku.

S úctou,

MUDr. Jozef Jendrušák

Podporte nás

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk