Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním svojich registračných údajov vyplnených na internetovej stránke www.ogama.sk dávate podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko; adresa: ulica, číslo, obec, PSČ; email, telefón/ mobil nie sú ďalej spracovávané, slúžia iba na registráciu a následné prihlásenie do svojej osobnej zóny. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať zaslaním emailu na adresu lekar@ogama.sk

Ďakujeme za Váš záujem

Som pacient

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk