Informácia o výsledku vyšetrenia - ZMENA!!!

Vážené klientky našej ambulancie,

   Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ako aj nariadením Zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov sa zásadným spôsobom menia podmienky na poskytovanie výsledkov lekárskych vyšetrení. Nie je ich ďalej možné poskytovať telefonicky alebo e-mailom. Porušenie vyššie uvedených právnych noriem sa trestá vysokými pokutami, obzvlášť ak sa jedná o právnickú osobu, čo je náš prípad.

   Z tohto dôvodu sa spoločnosť OGAMA s.r.o., so sídlom Kyjevské nám. č. 9, 974 04 Banská Bystrica, IČO 36702544, rozhodla ukončiť informovanie pacientiek o výsledkoch ich vyšetrení telefonickou cestou.

Výsledky vyšetrení budú poskytované jedine nižšie uvedenými spôsobmi:

  1. pacientka sa osobne dostaví do ambulancie, bude informovaná o výsledku vyšetrenia a potvrdí to svojim podpisom v zdravotnej dokumentácii.
  2. pacientka zašle do ambulancie list, v ktorom bude vložená ofrankovaná obálka s jej menom a adresou. Do nej bude vložená písomná informácia o výsledku vyšetrenia a odoslaná na uvedenú adresu.
  3. pacientka sa zaregistruje na webovej stránke www.ogama.sk, v časti „Som pacient“ a vytvorí si tak bezpečnú Webovú Elektronickú Zdravotnú Kartu (WEZKA). Tento systém je v našej ambulancii zavedený už niekoľko rokov a je v ňom k dnešnému dňu zaregistrovaných  viac ako 1000 pacientiek.  Do elektronickej zdravotnej karty sa dostane jedine systémom overená užívateľka po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.  Výsledky do WEZKA zasielame každý deň. Registrované pacientky ich preto majú v ten istý deň, ako ich dostaneme my z laboratórií. Pacientka je o novom výsledku informovaná sms správou. Súčasťou sms správy je link na našu webovú stránku. Ak má pacientka internet v mobile, kliknutím na link sa presunie na našu webovú stránku. Tu si po  zadaní prihlasovacieho mena a hesla môže pozrieť výsledky priamo v mobile. Ak internet v mobile nemá, môže si pozrieť výsledky doma v počítači.   Táto služba je spoplatnená a stojí 4 EUR ročne. Je možné ju uhradiť priamo v ambulancii, alebo cez internet banking. Je to len o 2 EUR na rok  viac, ako by ste zaplatili za zasielanie ofrankovanej obálky cez Slovenskú poštu, odhliadnuc od nepohodlia s vypisovaním obálky, zháňaním známok a chodením na poštu. Pôvodná cena tejto služby bola 6 EUR. So stúpajúcim počtom užívateliek sa jej cena  bude naďalej znižovať a plánujeme ju ustáliť na 2 eurá ročne. To by pri vyššom počte užívateliek dokázalo pokryť jej prevádzkové náklady a vyrovnať cenu za zaslanie dvoch výsledkov vyšetrení za rok cez Slovenskú poštu. Záleží od počtu registrovaných pacientiek, kedy sa tak stane. Radi by sme to zrealizovali od 1. januára 2020.

   Vážené pacientky,  uvedená zmena v zaužívaných pravidlách nie je náš výmysel. Reagujeme iba na zmenu objektívnych skutočností a podmienok. Snažíme sa o to, aby tento prechod bol  pre Vás čo najmenej obťažujúci. Veríme, že v konečnom dôsledku bude pre Vás dokonca výhodný a veľmi praktický.

Som pacient

Ordinačné hodiny

pondelok - piatok:                07:00 -13:00 streda párny týždeň:           13:00 -19:00
Ordinačné hodiny
pondelok - piatok
07.00-13.00
 
streda párny týždeň
13.00-19.00
Kontakt

OGAMA

Kyjevské námestie 9
974 04 Banská Bystrica

tel./fax/odkazovač:
048 390 4995

e-mail:
lekar@ogama.sk
sestricka@ogama.sk